Điều khiển khí bố mẹ

Điều khiển khí bố mẹ (Gas brooder controller)

Mã. 33115 / 33116 / 33117

33115.
Gas điều khiển bố mẹ (trang trại có / không có điện)
33116.
Servomotor để kiểm soát 0-10V PROGAZ
33117.
Tự động khí bố mẹ điều khiển PGL. 1

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin