Xoắn ốc linh hoạt

Xoắn ốc linh hoạt (Flexible auger for tube)
Xoắn ốc linh hoạt (Flexible auger for tube) Xoắn ốc linh hoạt (Flexible auger for tube) Xoắn ốc linh hoạt (Flexible auger for tube)

Mã. 151060 / 151061 / 151062 / 151063

Cuộn dây linh hoạt Ø 38, Ø 53, Ø 70 và Ø 86
Đối với ống Ø 45-55 Ø 75, Ø 90 và Ø 125 tương ứng.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin