Máy thổi khí nóng

Máy thổi khí nóng (Hot air blower)

Mã. 332015

KLASSIC 55 KW.
Máy thổi khí nóng, khi tự nhiên. Kích thước. 348x440x1071 mm.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin