Máy phát điện không khí nóng

Máy phát điện không khí nóng (Hot air blower automatic HEOSS)

Mã. 332012 / 332013 / 332014

Kích thước. 270x275x930 mm.
332012.
không khí thổi nóng tự động HEOSS 10 KW di chuyển mảnh, khí đốt tự nhiên.
332013.
không khí thổi nóng tự động HEOSS 20 KW di chuyển mảnh, khí đốt tự nhiên.
332014.
không khí thổi nóng HEOSS tự động mảnh cố định, khí đốt tự nhiên.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin