Ống Delta

Ống Delta (Delta Pipe)
Ống Delta ()

Mã. 33211 / 33212

33211.
Ống nhôm 3 cánh
Ống Ø 22 mm, 170 Kcal/h
33212.
Ống nhôm 2 cánh
Ống Ø 22 mm, 255 Kcal/h

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin