Nest cho lợn con

Nest cho lợn con (Nest for piglets)
Nest cho lợn con (Nest for piglets) Nest cho lợn con (Nest for piglets)

Mã. 33214

Tổ cho lợn con ở phường thai sản.
Với kích thước và thiết kế, bạn có thể nhìn thấy một cách hoàn hảo các lợn con.
Mạnh mẽ và bền, dễ dàng để làm sạch và cấu trúc cách nhiệt.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin