Tấm bê tông điện

Tấm bê tông điện (Electric heating plate)

Mã. 33015 / 33017

33015.
Tấm sưởi điện (polymer) với s. tấm thép và hỗ trợ.
33017.
Hot tấm sưởi ấm bằng nước (polymer) với s. tấm thép và hỗ trợ.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin