Tấm sưởi polymer

Tấm sưởi polymer (Polymer heating plate)
Tấm sưởi polymer (Polymer heating plate)

Mã. 33002 / 33003 / 33005 / 33006

Nhiệt đồng nhất trên khắp bề mặt.
Thích ứng với bất kỳ loại đất.
Điện hoặc nước.
Có hoặc không có nắp.
Outlet và nước vào.
Trong tấm điện; công suất tối đa tại 230v. 160w.
Điện ống ổ cắm.
Chi tiết serpn nước.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin