Kiểm soát môi trường. CONAN

Kiểm soát môi trường. CONAN (Environmental control. CONAN)

Mã. 2200

Thiết bị điều khiển môi trường cho trại gia cẩm "CONAN"
Tự động điều khiển theo điều kiện môi trường cho trại gia cầm, sưởi ấm, làm mát, thông gió, cửa sổ, đèn, khí dung…..đầu dò nhiệt độ, độ ẩm, mức độ CO2.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin