Đầu dò nhiệt độ

Đầu dò nhiệt độ (Temperature probes)
Đầu dò nhiệt độ ()

Mã. 8801010065 / 8801010066 / 8801010070

8801010066
đầu dò nhiệt độ trong nhà VK-waterlight hộp (IP66)
8801010070
đầu dò nhiệt độ ngoài trời VK
8801010065
nhà đầu dò nhiệt độ VK (với cáp 15 cm.)

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin