Điều VK-10/25DP

Điều VK-10/25DP (Regulator VK-10/25DP)

Mã. 8801010024

Hai bộ điều khiển hệ thống thông gió và sưởi ấm VK-10/25 DP là một thiết bị lý tưởng cho đẻ. Thiết bị này bao gồm hai phần độc lập: đơn vị điều khiển thông gió và bộ điều khiển hệ thống sưởi, thông tin được hiển thị liên tục trên màn hình đôi
. Ngoài ra có đều đặn, nó có hai kết quả đầu ra tỷ lệ thuận để kết nối các thiết bị phụ trợ, ba địa chỉ liên lạc cấu hình tiềm năng miễn phí cho các hệ thống bên ngoài và khả năng khai thác chức năng DUO ở hai cấp độ thông gió riêng biệt.
Hai bộ điều khiển VK-10/25 DP là một, đa chức năng, dễ sử dụng thiết bị nhỏ gọn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều hòa không khí trong phòng do các thiết lập linh hoạt của nó.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin