Điều VK-8RZ

Điều VK-8RZ (Regulator VK-8RZ)

Mã. 8801010037

Các chức năng cơ bản của thiết bị này là của nhiệt nhiều, phù hợp cho ngành chăn nuôi và nhà kính, với bảy rơle cấu hình một relay một báo động. Bộ điều khiển VK-8RZ được thiết kế để kết nối bằng cách tiếp xúc lên đến bảy nhóm thông gió. Nhiệt độ tham khảo (đặt nhiệt độ) được chọn xác định thời điểm, cho đến khi đó nhóm đầu tiên của hệ thống thông gió sẽ được kết nối (hẹn giờ hoặc không). Sự khác biệt nhiệt độ kích hoạt của các nhóm khác được lựa chọn bởi các bước bằng nhau, hoặc nhiệt độ cài đặt kết nối độc lập cho mỗi.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin