Điều nhiệt Vk- TD

Điều nhiệt Vk- TD (Thermostat VK-TD)

Mã. 8801010002 / 8801010004

Điện tử nhiệt VK-TD đơn / đôi
Tính năng, đặc điểm:
- Lạnh cấu hình / nhiệt
- Đầu dò độc lập
- Lập trình trễ
- Một / Hai Output Switched Liên hệ

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin