(Open feed outlet)
 (Open feed outlet)  (Open feed outlet)  (Open feed outlet)

Mã. 1500 / 1501 / 1502 / 1503 / 1504 / 1505 / 1506

Kẹp hở chữ T cho ống Ø 45, 50, 55, 60, 75, 90 và 125mm.
Được làm từ nhựa chất lượng cao
Được nẹp vào ống bằng áp lựa nhẹ, không cần ốc vít.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin