Báo động GSM

Báo động GSM (GSM Alarm)

Mã. 2511

Có 4 đầu vào tách biệt qua bộ ghép guang.
Có 3 đầu vào điện thế, 0-12V.
Có 4 đầu vào tương tự 4-20mA.
Sử dụng hệ thống 3 pha, bao gồm trung tính.
Gọi điện thoại, gửi tin nhắn và hiển thị nguyên nhân trong trường hợp xảy ra sự cố.
Được bảo vệ bởi những bộ ngăn cách.
Sạc phin 12V/7Ah.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin