Nhiệt xoắn ốc

Nhiệt xoắn ốc (Spiral thermostat)

Mã. 2201

Phạm vi nhiệt độ từ 0° C đến 40° C
Chỉ có một nhiệt độ có thể được lập trình.
Kiểm soát nhiệt độ, làm mát, sưởi ấm, thông gió.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin