Điều khiển Analog cho Tornomatic

Điều khiển Analog cho Tornomatic (Analogic controller for Tornomatic)

Mã. 1803 / 1804

Đặc điểm:
Điều khiển Analog, hiển thị nhiệt độ.
Chỉ có 1 thông số, nhiệt độ mong muốn

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin