Bộ điều khiển cửa sổ Tornomatic

Bộ điều khiển cửa sổ Tornomatic (Tornomatic. Window controller)
Bộ điều khiển cửa sổ Tornomatic (Tornomatic. Window controller)

Mã. 1800-T / 1801 / 1802-T / 1810 / 1812 / 1812S / 1812FA /1814 / 1823

Bộ điều khiển của một cửa sổ dòng kỹ thuật số với màn hình hiển thị nhiệt độ.
Tornomatic là một động cơ bộ răng rất mạnh mẽ, có thể nâng trọng lượng lên đến 1000 kg.
Được sử dụng kết hợp với bộ điều khiển kỹ thuật số.
Nhiệt độ nhà được điều khiển tự động.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin