RM-24

RM-24 (RM-24 controller)

Mã. 2024

Kiểm soát kỹ thuật số, cho thấy tỷ lệ phần trăm (0-100%).
Lên đến 20 A của RMS, hỗ trợ gai của 26 amps.
Công suất thiết bị đầu cuối lên đến 32A.
Box sản xuất tại ABS V0 IP-55.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin