Trotter

Trotter (Trotter controller)

Mã. 2003 / 2004 / 2005

Nó có bốn nút bấm đơn giản hoá số xung.
Được sản xuất với các thành phần điện tử tiên tiến nhất.
Công suất cao và bộ vi xử lý tiêu thụ thấp.
Màn hình, nơi tất cả các hoạt động và chương trình của thiết bị này được hiển thị.

KÍCH THƯỚC

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin