Cooling Fans

Cooling Fans (Cooling Fans)

Mã. VENTR0630M25 / VENTR0630T20

Quạt làm mát
Đặc điểm:
17500 M3/H.
Ba pha hoặc một pha

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin