Xử lý cho chia

Xử lý cho chia (Handle for divider)

Mã. 410801

Xử lý cho chia
Kích thước. 140x40x85 mm.
Cân nặng. 0,06 kg.

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin