Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ

Chuồng mạ kẽm cho lợn nái đẻ
jaulas-maternidad-2.jpg jaulas-maternidad-3.jpg jaulas-maternidad-4.jpg

Mã. 4011EU / 4012EU / 4013EU01 / 4013EU02 / 4013EU03

Mạ kẽm ống hoặc ống Iberia, cửa sau có thể điều chỉnh và khả năng dropside.
Kiểm tra khả năng đầu giường và giải pháp

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi trong các mạng xã hội

logo Facebook       logo Linkedin    logo Google Plus

Đối với thông tin sản phẩm xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây

Mẫu thông tin